O firmie

Pragniemy przejawiać swą aktywność produkcji i dystrybucji systemów zaciemnień wnętrz i elementów do ich produkcji.

W naszej działalności najważniejszy jest klient – jesteśmy świadomi, iż egzystencja naszej firmy oraz kontynuacja jej sukcesu zależy od tego, jak dobrze odpowiadamy na jego potrzeby. Pragniemy by nie tylko dostarczać najwyższej jakości produkty, lecz także być fachowym doradcą klienta we wszystkich kwestiach dotyczących zaciemnienia wnętrz. Wierzymy, iż nasza wiedza poparta doświadczeniem nie tylko uprawnia nas, lecz także zobowiązuje do takiego działania.
Czujemy się głęboko odpowiedzialni za losy naszych pracowników. Dążymy do ochrony miejsc pracy i sprawiedliwego postępowania w sprawach personalnych. W stosunkach z naszymi dostawcami i podwykonawcami jesteśmy wymagający, ale zawsze postępujemy uczciwie. Pragniemy wspierać lokalną społeczność, wierząc iż sukces naszej firmy będzie jedynie wtedy pełny, jeżeli będziemy mogli dzielić go z innymi.

Mając na uwadze powyższe cele, jesteśmy świadomi, że dalsza ich realizacja wymaga rozwoju ekonomicznego naszej firmy, rozwoju organizacyjnego oraz rozwoju ludzi ją tworzących.

Polityka Jakości

Pragniemy, aby nasze produkty w jak największym stopniu spełniały potrzeby naszych klientów i dawały im satysfakcję podczas codziennego użytku.Stawiamy nacisk na szeroko pojętą jakość naszych produktów. Firma wdrożyła i doskonali System Zarządzania Jakością, oparty na nowoczesnych rozwiązaniach informatycznych. Dzięki nadzorowi komputerowemu wzrosła dokładność wykonywanych produktów oraz szybkość ich wytwarzania.

Stale doskonalimy nasze procesy produkcyjne. Wysłuchujemy opinii naszych klientów i na bieżąco likwidujemy słabe ogniwa. W ciągu wielu lat naszej działalności nie ustrzegliśmy się błędów – każdy jednak analizujemy i wykorzystujemy do doskonalenia naszego przedsiębiorstwa. Bez względu na trudności zawsze dążymy do pełnej satysfakcji naszych klientów.

System Zarządzania Jakością wdrożony w firmie MAG uzyskał Brązowe Godło Forum Jakości Quality International 2008.

Firma uzyskała również prestiżowy tytuł:
Jakość Roku 2009.

Nagrody i wyróżnienia

Firma MAG Techniki Osłonowe Sp. z. o. o. jest laureatem wielu innych nagród:
wielokrotnie tytułu Solidna Firma, Jakość Roku 2009, Forum Jakości Quality International 2008 (III miejsce) oraz tytułu Firma z Sercem.

Złoty Laur Klienta 2010

MAG Żaluzje Rolety konsekwentnie buduje silną markę na rynku dostawców osłon okiennych. Firma została właśnie nagrodzona Złotym Laurem Klienta – zajmując pierwsze miejsce w rankingu popularności marek pośród systemów żaluzjowo-roletowych.

Solidna Firma

Tytył Solidna Firma przyznawany jest przedsiębiorstwom, które w swojej działalności przestrzegają zasad rzetelności oraz uczciwości. Przeprowadzony w firmie MAG audyt wykazał, iż firma wywiązuje się ze wszelkich swoich zobowiązań wobec swoich interesariuszy: klientów, dostawców oraz pracowników. Firma MAG jest wielokrotnym laureatem konkursu.

Quality International

Brązowe Godło konkursu Forum Jakości Quality International 2008 zostało przyznane firmie ZPU MAG za osiągnięcia związane z wdrożeniem systemu zarządzania jakością opartego na autorskiej aplikacji MAGOO. Jury doceniło nowoczesne rozwiązania informatyczne zastosowane w zarządzaniu jakością przedsiębiorstwa.

Jakość Roku 2009

Znak Jakość Roku przyznawany jest firmą o wybitnych osiągnięciach w zakresie wdrażania oraz utrzymywania systemów zarządzania jakością. Firma MAG zgłosiła do konkursu system zarządzania jakością oparty na aplikacji MAGOO uzyskując prestiżowe wyróżnienie Jakość Roku 2009.

Firma z Sercem

Firma MAG postępuje zgodnie z zasadami odpowiedzialności społecznej. W swojej działalności kieruje się nie tylko motywem zysku, lecz przede wszystkim chęcią rozwoju. Wychodzimy z założenia, iż nasz sukces będzie pełny jedynie wtedy, kiedy będziemy potrafili dzielić go z innymi.

Laur Klienta – Odkrycie Roku 2010

Firma MAG Techniki Osłonowe SP. z. o. o. została doceniona i nagrodzona w tej kategorii, jako marka o szczególnej dynamice rozwoju. Dla firmy jest to tym cenniejsze wyróżnienie, iż pochodzi bezpośrednio od Klientów, którzy decydują o wynikach w głosowaniu.

Społeczne zaangażowanie

Firma MAG Techniki Osłonowe Sp. z. o. o. od wielu lat angażuje się w projekty wspierające lokalną społeczność.

Firma MAG Żaluzje Rolety od wielu lat angażuje się w projekty wspierające lokalną społeczność.
W roku 2008 przedsiębiorstwo zostało uhonorowane statuetką Firma z Sercem.
Fundacja Iskierka doceniła wsparcie przedsiębiorstwa w remont dziecięcego oddziału onkologicznego w zabrzańskim szpitalu.